Pro Convert NDI Decoder series

Pro Convert NDI Decoderシリーズは、専用のVideo-over-IPとユニバーサルストリーミングプロトコルの両方に対応し、フルNDI、NDI|HX、H.264(AVC)/H.265(HEVC)から高品質のHDMIまたはSDIへの高性能変換を可能にします。

Pro Convert for NDI to HDMI

Pro Convert for NDI to HDMI│NDIデコーダ

NDIデコーダ。ライブNDIストリームをHD HDMI信号に変換します。

Pro Convert for NDI to HDMI 4K

Pro Convert for NDI to HDMI 4K│NDIデコーダ

NDIデコーダ。ライブNDIストリームを4K HDMI信号に変換します。

Pro Convert for NDI to AIO

Pro Convert for NDI to AIO│NDIデコーダ

NDIデコーダ。ライブNDIストリームをHDMI及びSDI信号に変換します。

Pro Convert for NDI to SDI

Pro Convert for NDI to SDI│NDIデコーダ

NDIデコーダ。ライブNDIストリームをSDI信号に変換します。